Özel Güvenlik Hizmetleri

  1. Hizmetlerimiz
  2. Özel Güvenlik Hizmetleri

Özel Güvenlik Hizmetleri

26.06.2004 tarih ve 25504 sayılı resmi gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren 5188 sayılı Özel güvenlik hizmetlerine dair kanun hükümlerince uygulanan, güvenlik hizmetlerinin ruhsatlandırılmış ve denetlemeye tabi kurum ya da kuruluşlara yaptırılmasıdır.

Bu yasada tanımlanan “özel güvenlik” ifadesi; Gerçek ve tüzel kişilere ait yaşam hakkı, mülkiyet, zilyetlik ve işletme yönetimi hakları ile kanunen tanınan hak ve hürriyetlerin saldırıya uğramaması, kısıtlanmaması amacıyla kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyette verilen koruma ve güvenlik hizmetlerini kapsamaktadır.

Güvenlik alanın da günümüz de hızla gelişen teknolojiye rağmen insana duyulan ihtiyaç hala önemini korumaktadır. Doğru personel seçimi, eğitim ve yönetim birbirini tamamlayan unsurlardır, bu unsurlar güvenlik sektöründe faaliyet gösteren firmaların kalitesini ortaya koymaktadır.

Personel tedariği, seçme, yerleştirme, eğitim ve yönetimi konuların da uzman olan Eraydın grup özel güvenlik hizmetleri alanında da profesyonel yönetimi ile hizmet vermektedir.

Güvenlik Hizmetleri Kullanılan Alanlar;

  • Site Ve Özel Konutlar Güvenliği
  • Üretim Tesisleri, Hastane, Otel, Eğitim Tesisleri Spor Tesisleri Güvenliği
  • Geçici Güvenlik Hizmeti (Fuar, toplantı, konser, spor müsabakaları)
  • VIP Güvenlik Hizmeti (Kişi Koruma)
  • Güvenlik Danışmanlığı Ve Risk Değerlendirmesi
  • Alışveriş Merkezleri Güvenliği