Bordrolama ve Özlük İşleri

 1. Hizmetlerimiz
 2. Bordrolama ve Özlük İşleri

Bordrolama ve Özlük İşleri

Firmamız işletmelerin en önemli alanlarından biri olan bordro yönetimi ve özlük işleri hizmeti konusunda profesyonel olarak destek vermektedir.

Genel olarak operasyonel işlemlerin yoğunluğundan dolayı çok fazla dikkat ve konsantrasyon gereken bodrolama süreçlerini profesyonel ekiplerimize teslim eden işletmeler ;

1. Yüksek sayıda personellerin bulunduğu ya da personel sirkülasyonu fazla olan iş ünitelerinde, oluşturulması gereken departman maliyetlerini, artacak iş yükü ve iş takiplerini ortadan kaldırır.

2. Sorumluluğu ve riski paylaştırarak oluşabilecek ceza ya da yaptırımları önler.

3. İş kanunu ve yasal çalışma mevzuatları ile ilgili güncel raporlara istediği an ulaşabilir.

4. Duraklama, küçülme,kriz ya da acil önlem alınması gereken durumlarda rakiplerinden daha hızlı aksiyon alabilir.

5. Şirket içi ya da harici denetlemelere her an hazır olur.

BORDROLAMA HİZMET SÜRECİMİZ

 • Aylık ücret bordrolarının müşteriden alınan puantaj verilerine uygun olarak hazırlanması, ödenek, kesinti, vergi, sigorta, ücret hesaplamalarının yapılması ve istenilen bordro raporlarının hazırlanması,
 • Ücret bordrolarının gizlilik ilkesi doğrultusunda teslim edilmesi.
 • Ödeme tutarlarının ilgili bankaya iletilecek dataların oluşturulması.
 • Bordro giderlerine ait maliyet ayrıştırması ve dağıtımının yapılıp sonrasında muhasebe kayıtlarının hazırlanması,
 • Personele ait sigortalı işe giriş bildiriminin yapılması,
 • Yıllık izinlerin takip edilmesi,
 • SGK Eksik Gün Bildirimlerinin yapılması,
 • Prim, ikramiye vb. ödeneklerin müşteri personel yönetmeliğine uygun olarak takip edilmesi ve kayıt altına alınması,
 • SGK bildirgelerinin ve Gelir Vergisi beyannamelerinin hazırlanması, tahakkuklarının alınması, müşterinin bilgilendirilmesi,
 • Resmi kurumlara verilmesi gereken tüm bildirge ve listelerin hazırlanması,
 • Vergi dairesi, SGK, Çalışma ve İş Kurumu müdürlüklerinde işyeri açılış işlemlerinin yapılması ve sicil numarası alınması,
 • Personele ait yıllık izin, bordro ve giriş-çıkış bilgilerinin arşivlenmesi,
 • İşten ayrılan personele kanunen verilmesi ve imzalatılması gereken belgelerin hazırlanması,
 • İşten ayrılan personele ödenecek tazminat ve ücretin hesaplanması ve İnsan Kaynakları bölümünün onayı ile banka hesabına yatırılması,
 • İşe alınacak personellerin belirli ya da belirsiz süreli sözleşmelerinin hazırlanarak imzalatılması.
 • Personel Özlük Dosyalarının usule uygun olarak hazırlanması ve muhafaza edilmesi.