Dış Kaynak Kullanımı – Outsourcing

  1. Hizmetlerimiz
  2. Dış Kaynak Kullanımı – Outsourcing

Dış Kaynak Kullanımı – Outsourcing

Dış Kaynak kullanımı işletmelerin kendi öz yeteneklerine ve ana faaliyet konularına odaklanmaları ve kendi öz yetenekleri haricinde kalan diğer kısımları ise profesyonel firmalarla paylaşmaları anlamını taşımaktadır.

Günümüz iş dünyasında sürekli büyümeyi hedeflemiş olan firmalar, çok hızlı değişim gösteren teknolojik alt yapılar ve artan rekabet koşulları karşısında bir adım önde olabilmek ve hedeflerine ulaşmak için ana faaliyet konularına odaklanmak zorundadırlar.

Kendi kaynakları ile genel İ.K. ve personel süreçlerini yöneten firmalarda, her zaman istenilen verim alınamamakta zaman ve iş gücü kaybı yaşanarak gerek işleyiş süreci gerekse maliyetler açısından kayıplar yaşanmaktadır. Ayrıca kontrol mekanizması sağlıklı işlemediğin de risk oranı da artmaktadır.

Özellikle iş ve personel yoğunluğunun olduğu işletmeler bu iç kaynaklar için geniş kadrolar ve iş bölümleri oluşturmak zorunda kalıyorlar, bu nedenle iş ve özlük işlemleri açısından karmaşıklıkların artması ve dolayısıyla firma yönetiminin ilgi ve odaklanmasının asıl faaliyet alanından uzaklaşarak diğer alanlara yönelmesi ve bölünmesi kaçınılmaz oluyor. Bu sebeple üretim verimliliğinde ve üretilen ürün ya da hizmetin kalitesinde istenilen sonuçlar alınamamaktadır.

Bir çok işletme günümüzde iç yapılanma da büyük önem arz eden ancak, ana faaliyet alanı dışında ki tüm İnsan Kaynakları süreçleri, bordrolama, raporlama, personel tedariği ve yönetimi ile özel güvenlik, temizlik gibi hizmetleri işinde uzman profesyonel partnerlerle paylaşarak yürütmenin avantajını yaşamaktadırlar.

Dış kaynak kulanımının işletmenize avantalarını özetle aşağıdaki gibi sıralayabiliriz ;

  • İşletmelerde yönetimin rekabet avantajı sağlayan temel yeteneklere odaklanabilmesi.
  • Operasyonel yüklerin azaltılarak verimliliğin arttırılması
  • İş gücü kayıplarınızın minimum seviyelerde tutulması
  • İş gücü operasyonel maliyetlerinizin esnek hale getirilerek, ihtiyaç dışı dönemlerde tasarruf etmenizin sağlanması.
  • Risk ve sorumlulukların paylaştırılarak minimize edilmesi.
  • Yönetim kadrosunun ihtiyaçlarına özel ve zamanında hazırlanan raporların sunulması.
  • Bordro, özlük işleri, vergi ve muhasebesel süreçlerden kaynaklı cezaların önlenmesi.